„Tygrski” biorą udział w lekcji

Uczniowie z klasy III b wraz z wychowawcą – panią Elżbietą Słoką zaprosili dzieci z grupy IV na zajęcia edukacyjne. Przedszkolaki obejrzały inscenizację, rozwiązywały zagadki i zadania matematyczne. Z wielkim zaangażowaniem wykonały pracę plastyczną, korzystając
z przyborów przygotowanych przez uczniów. Dzieci aktywnie włączyły się w śpiew oraz zabawy prowadzone przez starszych kolegów.

Dziękujemy pani Eli i uczniom za zaproszenie.